Back to top
Printer-friendly version

In een sterk gediversifieerde markt, zowel door de omvang van de bedrijven als door hun klassieke en innovatieve activiteiten (film, tv, gaming, transmedia, series, webseries …) of door hun expertise (productie, postproductie, virtual reality, financiering, verspreiding …), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een coherente begeleidende structuur opgesteld die aangepast is aan alle schakels van de keten waarin waarde wordt gecreëerd: producers, postproducers, verdelers, scenarioschrijvers …

Screen.brussels brengt sinds mei 2016 onder één naam alle gewestelijke diensten samen die zijn audiovisuele sector steunen:

  • financiering van klassieke of innovatieve audiovisuele producties, die hun audiovisueel budget of een deel ervan in het Brussels Gewest uitgeven: screen.brussels fund
  • begeleiding van ondernemingen bij hun oprichting, hun groei en hun internationalisering: screen.brussels cluster,
  • logistieke ondersteuning bij opnames: verkrijgen van vergunningen, hulp bij de zoektocht naar decors, ideeën voor logies ...:  screen.brussels film commission,
  • structurele financiering van groeiende Brussels audiovisuele bedrijven in de vorm van klassieke of converteerbare leningen: screen.brussels business.

Op basis van die 4 afdelingen, waarvan elke afdeling verbonden is aan een andere gewestelijke instelling, stimuleert screen.brussels een ecosysteem dat de creatie van werkgelegenheid bevordert en internationale zichtbaarheid verleent aan onze ondernemingen.

Vier afdelingen tot uw dienst:

De cluster screen.brussels is ondergebracht in hub.brussels en is het unieke portaal voor al wie op audiovisueel vlak wil ondernemen in het Gewest. Wij zorgen voor begeleiding en expertise om de ondernemer te helpen tijdens de ontwikkeling, de (co-)productie, de financiering en de verspreiding of verkoop, in functie van de specifieke noden. Bovendien adviseert de cluster initiatiefnemers die voor hun audiovisuele projecten op zoek zijn naar partners of willen internationaliseren.

Van zijn kant biedt screen.brussels fund financiële steun aan audiovisuele producties die (een deel van) hun audiovisueel budget spenderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij willen een structurerende impact genereren op de audiovisuele industrie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een manier die de hele Europese filmindustrie ten goede komt.

De hoofdtaak van de screen.brussels film commission is het vergemakkelijken van alle soorten opnames in het Brussels Gewest. De commissie zit in het hart van visit.brussels en treedt al sinds 2005 op als tussenpersoon tussen de regisseurs en de betrokken gemeentelijke en gewestelijke overheden. Concreet analyseert de commissie of het mogelijk is om opnames te maken, helpt om de de vergunningen te krijgen, regelt ze het reserveren van parkeerplaatsen, gaat ze op zoek naar decors, … en verschaft ze informatie over elke vraag in verband met opnames. Ze is tevens belast met de promotie van het gewest als draailocatie op belangrijke evenementen van de sector.

screen.brussels business is ondergebracht in de dochtermaatschappij Brustart (finance&invest.brussels/GIMB-groep) en is een nieuwe financieringslijn die zich uitsluitend richt tot de Brusselse audiovisuele ondernemingen. screen.brussels business biedt financieringsoplossingen in de vorm van leningen aan bedrijven die alle soorten inhoud voor alle soorten audiovisuele middelen (televisie, bioscoop, computer, tablet, smartphone) creëren, maken, post-produceren, verdelen, verspreiden en archiveren.