Back to top
Printer-friendly version do, 08/10/2020 - 16:00
<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@guillaumedegermain?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Guillaume de Germain</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/sustainable-development?utm_source=unsplash&amp

MILIEUBEWUSTZIJN IN DE FILM 

Donderdag 8 oktober 2020 van 16 tot 19 uur La Bourse – Groot Auditorium (inschrijven verplicht) 

Het FIFF wil elk jaar een plaats zijn om informatie te delen en uit te wisselen over een onderwerp dat verband houdt met de actualiteit in de wereld van de film en de audiovisuele sector in de breedste zin. Hoewel de COVID-19-pandemie nu al enkele maanden alle aandacht opeist, willen we verder kijken dan de problemen die de gezondheidscrisis met zich meebrengt. Om vooruit te gaan, om te bouwen aan de toekomst. We hebben daarom bewust gekozen voor een onderwerp dat even belangrijk is, zich opdringt en vaak wordt uitgesteld tot later, maar dat we echter moeten aanpakken. Brainstorming en initiatieven op dit gebied zijn niet nieuw. In 2009 werd voor het Centre du Cinéma een studie uitgevoerd om een actieplan uit te werken. Green-Regio, een subgroep van Cine-Regio (netwerk van Europese regionale filmfondsen), werd in 2012 opgericht om het bewustzijn te vergroten en kennis, tools, maatregelen en beleidslijnen voor duurzame filmproductie te delen. In 2015 hebben de 193 lidstaten van de VN 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bepaald die tegen 2030 moeten worden behaald. Maar het is niet langer alleen een kwestie van ecoverantwoord filmen: er spelen ook zaken zoals representativiteit, diversiteit en gelijkheid mee. U kent misschien het citaat al van Chico Mendes, een Braziliaanse vakbondsman uit de jaren zeventig: “Ecologie zonder klassenstrijd is tuinieren”. Waar staan we vandaag in België? Hoe kan de film als geheel deze doelstellingen verwezenlijken? Tijdens deze sessie krijgen de verschillende partners de kans om hun eigen inspanningen op dit vlak voor te stellen, onder leiding van duurzaamheidsconsulente Sophie Cornet. 

VOORZITSTER: SOPHIE CORNET CONTACT : fiffpro@fiff.befiffpro1@fiff.be 

https://www.fiff.be/lactu-des-pros

Contact et Inscription
  • fund
  • film commission
  • cluster
  • business