Back to top
Printer-friendly version do, 07/11/2019 - 09:30 tot 18:00
Les Garages Numériques PRO 2019

GN PRO is een festival waar professionals in de digitale sector elkaar kunnen ontmoeten, kunnen brainstormen en ideeën kunnen uitwisselen

hub.brussels en screen.brussels nodigen u uit voor Les Garages Numériques Pro. GN PRO is een nationaal en internationaal platform dat hen toelaat om te netwerken, masterclasses bij te wonen, lokale en internationale kunstenaars te ontmoeten, maar ook om de tentoonstelling te ontdekken tijdens een rondleiding. Voor een praktisch en overzichtelijk verloop wordt GN PRO opgesplitst in twee delen. Eerst worden thematische conferenties aangeboden aan de deelnemers. Die zullen bestaan uit casestudy’s van specifieke projecten of werken. Ze dienen om goede praktijken naar buiten en workflows tot stand te brengen. Daarnaast komen ook meer algemene en actuele onderwerpen zoals de relatie tussen kunst en wetenschap aan bod.

Het tweede deel van de dag zal in het teken staan van netwerken tussen vertegenwoordigers van museuminstellingen, evenementenbureaus en reclamebureaus enerzijds en digitale ontwikkelaars anderzijds. Het doel is tweeledig: kunstenaars en ontwikkelaars voldoende opdrachten geven, maar ook creatieve en innovatieve oplossingen bieden aan instellingen en bureaus die hun publiek en doelgroep willen vernieuwen.

PROGRAMMA VAN DE DAG

9.30 u: Verwelkoming
10.00 u: Conferenties en debatten
12.30 u: Netwerklunch
13.30 u: Conferenties en debatten
17.00 u: Netwerkreceptie
18.00 u: Opening Night: concerten & audiovisuele liveshows

VOLLEDIG PROGRAMMA: KLIK HIER

www.lesgaragesnumeriques.com

Info & Registration
  • cluster