Back to top
Printer-friendly version
dinsdag, 2 maart 2021
INTERREG VA GRANDE REGION CINEURO

Sinds 1 juli 2020 neemt screen.brussels deel aan het programma CinEuro Grande Région.

CinEuro is een grensoverschrijdend samenwerkingsinitiatief dat nog nooit eerder in Europa op touw is gezet. Dit initiatief brengt voor het eerst talrijke organisaties samen die de film- en audiovisuele sector ondersteunen in de Grand Est (Frankrijk), Luxemburg, Duitsland, België en Zwitserland.

Met dit partnerschap wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de synergie en nauwe samenwerking met de twee andere grote Europese steden, Straatsburg en Luxemburg, in de verf zetten.

Het programma CinEuro Grande Région haalt tevens de banden tussen twee Belgische hoofdsteden aan. Er zullen immers samen een aantal acties op poten worden gezet door Eupen (Ostbelgien) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

de omstandigheden vond er al een hele reeks werkvergaderingen plaats over de grote lijnen van wat het project moet bewerkstelligen, zoals de workshop over grensoverschrijdende opnames, de coördinatie en mogelijke band tussen de steunfondsen, de verspreiding en circulatie van grensoverschrijdende werken, milieuvriendelijke opnames en nieuwe formats.

Wat is Cineuro?

CinEuro werd tussen 2020 en 2022 opgezet via twee INTERREG V A -projecten op het grondgebied van de Grande Région en de Oberrhein en kadert zo in de doelstelling om een strategische en concurrerende ruimte voor film in het hart van Europa uit te rollen.

De partners van CinEuro zijn geregeld bezig met het structureren van hun samenwerking en het creëren van de connectie tussen hun respectievelijke missies op vijf belangrijke terreinen: financiering van films, grensoverschrijdend op de kaart zetten van producties, verwelkoming van opnames en promotie van middelen, greenshooting, nieuwe formats en inhoud.

Gekoppeld aan deze thema's zal het project ook een groot aantal acties en evenementen organiseren voor professionals uit de film- en audiovisuele sector.

Met deze maatregelen wil CinEuro coproducties tussen partnerregio's en -landen aanmoedigen, de middelen, talenten en competenties in deze unieke grensoverschrijdende ruimte promoten, de uitstraling van kmo's uit deze ruimte op internationale markten een boost geven en de spelers een beter inzicht bieden in de kansen op grensoverschrijdende samenwerking.

Door het coronavirus, dat de film- en audiovisuele sector in heel Europa zwaar heeft getroffen, biedt CinEuro ook een uitgelezen kans om samen te overleggen met de partnerlanden om deze crisis te boven te komen. Op die manier geeft CinEuro blijk van de wil om concrete oplossingen en nieuwe perspectieven in het leven te roepen in het licht van deze nooit eerder geziene uitdagingen.

CinEuro krijgt de steun van de INTERREG V A -programma's Grande Région en Oberrhein via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de komende evenementen en ga hiervoor naar de website cineuro.be en de Facebookpagina. FR en DE.

  • cluster
  • film commission
  • business
Partners: